Vad säger experterna?

Doktor Tina Plank i Regensburg, Tyskland är en hjärnforskare som försöker ta reda på vad som händer i hjärnan när man tränar excentrisk fixation och förmågan att hålla blicken stilla i den valda blickriktningen, så kallad fixationsstabilitet.

Så här skriver Tina Plank:

När excentrisk fixation fungerar som den ska, då har en person valt och använder ett område utanför det centrala synfältsbortfallet. Träning kan påverka och hjälpa till att stabilisera fixationen så att man använder det valda området utanför det centrala bortfallet vilket gör det möjligt och underlättar dagliga synuppgifter som att läsa eller att se med stadig blickriktning mot föremål av intresse. På det sättet kan människor återfå sitt oberoende och beskriver ofta positiva effekter när det gäller sin livskvalitet.

Excentrisk fixationsträning och träning av en bättre fixationsstabilitet är också nära sammankopplade med en ökad förmåga att processa synintryck i hjärnan. När man tränar excentrisk fixation kan man påvisa att en förbättring av fixationsstabiliteten (att man håller ögat/ögonen stadigt i samma riktning) är positivt sammankopplade med en ökad hjärnaktivitet. (Rosengarth et al., 2013). Det här kan man se i både områden av mindre avancerad synbark (hjärnans syncentrum) och i områden som har betydelse i synprocessen för att kunna känna igen föremål och ansikten. Vidare har man kunnat konstatera, att när man använder avsökning med synens hjälp, då har en högre förmåga till fixationsstabilitet betydelse för en förbättrad prestation. Även då kan man se en ökad aktivitet i synbarken i hjärnan. (Plank et al., 2013).

References:

Plank, T., Frolo, J., Farzana, F., Brandl‐Rühle, S., Renner, A. B., & Greenlee, M. W. (2013). Neural correlates of visual search in patients with hereditary retinal dystrophies. Human brain mapping, 34(10), 2607-2623.

Rosengarth, K., Keck, I., Brandl-Rühle, S., Frolo, J., Hufendiek, K., Greenlee, M. W., & Plank, T. (2013). Functional and structural brain modifications induced by oculomotor training in patients with age-related macular degeneration. Frontiers in psychology: Perception Sience, 4, 428.

Här är en vetenskaplig presentation av Tina Plank med flera om hur hjärnans synbark omorganiseras vid excentrisk fixation. Se den som ett komplement till filmen med Anton Blomberg och vad Tina Plank säger där om att träna upp en annan plats på näthinnan när det centrala seendet är förstört.

Vid sidan av den här presentationen finns också en vetenskaplig artikel bifogad.

Krister Inde föreläser om Excentrisk Fixation

Se synpedagogen Krister Indes föreläsning om bl.a. Excentrisk Fixation (18 min) inspelad 12 april 2014 i Skellefteå.

Ladda hem en artikel om Excentrisk Fixationsträning av Krister Inde.
Ladda ner artikeln (PDF)
Läs hela kapitlet om Excentrisk Fixation från boken Se Framåt av Krister Inde.
Ladda ner kapitlet (PDF)