2. BNP-test

BNP betyder Bästa NäthinnePlatsen. Det är ett område utanför ett centralt bortfall i näthinnan. BNP kan "ersätta" den centrala synen som inte fungerar. Utanför det centrala seendet (gula fläcken eller makula) ser man sämre och man får då använda förstoring för att kompensera näthinnans sämre kvalitet i periferin. Men det finns bättre och sämre platser utanför centrum. Hitta din BästaNäthinneplats genom att se åt olika håll och bestämma när du ser A i mitten bäst i BNP-test. Kolla om det är samma sak om du kan se gubben i mitten på BNP-test 2 med samma blickriktning. Använd sedan denna blickriktning när du tränar excentrisk fixation vid läsning och på avstånd.
Ladda ner och skriv ut bilaga BNP

Om du har ett centralt bortfall så kommer hela ansiktet att bli suddigt.
Ett alternativ är att rikta blicken uppåt så det suddiga hamnar i håret. Samtidigt är bilden lite sämre eftersom ansiktet hamnar utanför det centrala seendet, och i näthinnans periferi ser man inte lika skarpt.
Ett annat alternativ är att rikta blicken nedåt och se på hakan. Även då blir bilden lite suddigare och man får gå nära för att se vem det är.
Du kan också se åt sidan på vänster eller höger öra. BNP-testet ger dig ledtrådar och visar var du ska rikta blicken för att bilden ska hamna på Bästa NäthinnePlatsen, BNP.

Skriv även ut bilagan för att enklare genomföra testet på papper.

Ladda ner och skriv ut bilaga BNP