3. RSVP

Med hjälp av BNP-testet kunde du bestämma dig för om du ska se ovanför eller under eller vid sidan av det du vill se. RSVP är något annat. RSVP betyder Rapid Serial Visual Presentation och är en metod som gör att du ser ett ord i taget på samma plats. Orden presenteras ord för ord på samma position i olika hastigheter. Träna flera gånger tills du har en god fixationsstabilitet, viket innebär att du håller ögonen stadigt i samma riktning vid sidan av. Det är det som är excentrisk fixation.

Jag
är
en
tomte
med
stora
mål
för
mitt
år.
Det
ska
bli
väldigt
mycket
jul
detta
år.
God
jul.
Starta
50 ord per minut

OBS! På Spreeder.com finns en mer avancerad variant där man kan ställa in textstorlek och hastigheter.