Välkommen till ExFix - Se Framåt!

Om man inte kan se rakt fram, då får man se vid sidan av det man egentligen vill se. Men när bilden faller utanför gula fläcken eller makula i näthinnan, då blir den sämre. Orsaken är att det inte finns lika många tappar i näthinnans ytterområden som i mitten. Men man ser ändå bättre i periferien än i det centrala bortfallet (skotomet), särskilt om man kan förstora föremålet i det nya området. Det nya området kallar vi BNP, Bästa NäthinnePlatsen. Det gäller att se åt det hållet hela tiden (med god fixationsstabilitet). Nästa steg är kanske att ha olika näthinneplatser för olika uppgifter, t ex när man läser eller när man ska försöka känna igen någon.

Träna Excentrisk Fixation

Det tar månader att lära sig se excentriskt. Eller ett helt liv...

Test och övningar

Det finns sju tester & övningar som kan ge dig en introduktion till ExFix-träning.
Testerna hittar nedan och i den gula menyn i högst upp på sidan.

Forskaren Tina Plank:

Om Excentrisk Fixation

När excentrisk fixation fungerar som den ska, då har en person valt och använder ett område utanför det centrala synfältsbortfallet. Träning kan påverka och hjälpa till att stabilisera fixationen så att man använder det valda området utanför det centrala bortfallet vilket gör det möjligt och underlättar dagliga synuppgifter som att läsa eller att se med stadig blickriktning mot föremål av intresse. På det sättet kan människor återfå sitt oberoende och beskriver ofta positiva effekter när det gäller sin livskvalitet.

Excentrisk fixationsträning och träning av en bättre fixationsstabilitet är också nära sammankopplade med en ökad förmåga att processa synintryck i hjärnan. När man tränar excentrisk fixation kan man också påvisa att en förbättring av fixationsstabiliteten (att man håller ögat/ögonen stadigt i samma riktning) är positivt sammankopplade med en ökad hjärnaktivitet. (Rosengarth et al., 2013). Det här kan man se i både områden av mindre avancerad synbark (hjärnans syncentrum) och i områden som har betydelse i synprocessen för att kunna känna igen föremål och ansikten. Vidare har man kunnat konstatera, att när man använder avsökning med synens hjälp, då har en högre förmåga till fixationsstabilitet betydelse för en förbättrad prestation. Även då kan man se en ökad aktivitet i synbarken i hjärnan. (Plank et al., 2013).

- Tina Plank, är hjärnforskare vid universitetet i Regensburg, Tyskland.